KREATYWNIE

Kreatywność, czyli elastyczność, otwartość na nowe, umiejętność uczenia się, ale także oduczania, gotowość na doświadczanie tego, czego nie rozumiemy, zgoda na skomplikowaną naturę świata.

 

Szukajmy nowych dróg, znaczeń, rozwiązań. Wymieniajmy się doświadczeniami.

"To, co pozwala horyzontowi być tym, czym jest nie zostało jeszcze napotkane"

Martin Heidegger 

"To, co nadaje sens naszemu postępowaniu jest dla nas czymś całkowicie nieznanym"

"Nieznośna lekkość bytu" Milan Kundera

© 2020 Alicja Ryś